Nieuws

Vacature psychosomatisch fysiotherapeut

Ben jij de psychosomatisch fysiotherapeut die ons team wil komen versterken?
Wij zijn op zoek naar een ondernemende, innovatieve en sportief ingestelde psychosomatisch fysiotherapeut (of in opleiding) om ons team te versterken. We verwachten van onze nieuwe collega dat deze communicatief sterk is, in staat is om goed samen te werken met collegae, huisartsen en medisch specialisten.
De werkdagen en –tijden worden in overleg vastgesteld. De vacature betreft op dit moment 14 uur per week met mogelijkheden tot uitbreiding van uren.
Topvorm Twente is een dynamische praktijk die vooral gericht is op de actieve patiënt. Met een team van 12 fysiotherapeuten bieden wij algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie en manueeltherapie. De praktijk die 3 vestigingen heeft in Enschede (Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, The Gallery) en een dependance in Hengelo (CLUB-LIFE) staat bekend om zijn kwaliteit en samenwerking met verwijzers en specialisten. Wij behandelen de patient met een proactief karakter, door samen te werken met collega’s zowel binnen als buiten de praktijk. We doen er alles aan om onze patiënten, op een verantwoorde manier, zo snel mogelijk in Topvorm te krijgen én te houden.

Profiel:
Wat kan je van ons verwachten:
Een gezellig team van 12 fysiotherapeuten met verschillende specialisaties die kennis willen delen en samen willen werken.
Een gevarieerd patiënten aanbod, (sport)gerelateerde revalidatie, chronisch pijn patiënten, CANS klachten, whiplash, hoofdpijnklachten en arbeid gerelateerde klachten (fysiek en mentaal).
Een korte lijn met de verwijzers.
Mogelijkheid om multidisciplinaire activiteiten op te zetten.
Een ondernemende organisatie waarbij de patiënt centraal staat en de kwaliteit van behandelen hoog in het vaandel staat.
Mogelijkheden zich verder te ontwikkelen binnen het vakgebied.

Wat verwachten we van jou:
Geregistreerd fysiotherapeut die de master psychosomatiek heeft afgerond of die in de laatste fase van de opleiding zit.
Zowel zelfstandig als in multidisciplinair teamverband kunnen werken.
Je herkent jezelf in een ondernemend persoon, proactief en communicatief vaardig met zowel patiënten, collegae fysiotherapeuten, artsen en externe stakeholders.

Wil je meer informatie neem dan contact op met Niki Gollenbeek, niki@topvormtwente.nl, 053-7676020.

Massagestoel

Topvorm Twente is vandaag uitgenodigd voor een stoelmassage van Roland Lips / Uitvindersgilde.IMG_1361 Ontwikkeld door het uitvindersgilde is getracht de historie tot leven te brengen met een robuust piepende en krakende massagestoel.
Als (sport)fysiotherapiepraktijk zijn wij aanwezig bij veel evenementen op de Universiteit Twente (UT). Ook wordt al sinds vele jaren lesgegeven in het keuzevak sportmassage bij de opleiding sport & bewegen. Daarom is het des te interessanter en leuk om nu eens plaats te nemen in de stoel in plaats van andersom. De massagestoel is tot en met donderdag 2 februari te bezichtigen in het Vrijhof op de UT.

Tips bij het kiezen van uw zorgverzekering voor 2017.

Ondanks onze kritiek op de contractering van de zorgverzekeraars ten aanzien van de vergoedingen fysiotherapie hebben we toch img_3683
met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2017. Dit om voor alle patiënten de zorg toegankelijk te houden in onze praktijk. In het nieuws wordt veel gesproken over behandelindexen waar fysiotherapeuten op af worden gerekend terwijl richting u aan wordt gegeven dat de fysiotherapie binnen uw pakket voor een x aantal behandelingen gewoon vergoed worden. VGZ (dus o.a. ook IZZ, IZA en Univé) spant hiermee de kroon.
Vandaar dat we adviseren om geen verzekering af te sluiten bij VGZ, IZZ, IZA en Univé.

Gezien de grote variatie bij alle zorgverzekeraars in aanvullende pakketten maar ook in de tarieven van de basispakketten is het onmogelijk om een advies te geven welke zorgverzekering het beste bij onze patiëntenpopulatie past.

Let bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering echter op de volgende punten:
Vergoedingen fysiotherapie vanaf 18 jaar
Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bij de ene zorgverzekeraar kunt u zich verzekeren voor een bepaald budget, terwijl de ander uitgaat van een maximaal aantal behandelingen.
Er zijn ook chronische indicaties voor fysiotherapie. Zie de chronische lijst.
Hiervoor heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening. Wilt u dit vergoed krijgen, dan kunt u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Vanaf de 21e behandeling heeft u recht op vergoeding uit de basisverzekering.
Over zorg die wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering, betaalt u geen eigen risico. Heeft u chronische fysiotherapie uit de basisverzekering, dan betaalt u wel eigen risico.
Er is geen verwijzing nodig voor fysiotherapie voor niet-chronische indicaties.

De vergoedingen voor fysiotherapie in 2017 zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars. Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: www.zorgwijzer.nl

Wilt u zich onbeperkt verzekeren voor fysiotherapie in 2017 kunt u in het volgende artikel lezen welke zorgverzekeraars nog onbeperkt fysiotherapie vergoeden: www.zorgwijzer.nl

Tenslotte wijzen we er u op dat bij bepaalde budget polissen er geen vrije keus is in het kiezen van uw zorgverlener. Dit is o.a. het geval bij de budget basis polis, qua prijs veel aantrekkelijker maar de consequenties kunnen erg groot zijn.

Orthopedisch sportspreekuur

Al 4 jaar lang bieden wij met succes een orthopedisch sportspreekuur aan op onze locatie Universiteit Twente img_3903(sportcentrum). Tijdens dit spreekuur worden je klachten beoordeeld door zowel een orthopeed (dr. Govaert), als een van onze sportfysiotherapeuten. Door deze unieke samenwerking wordt er snel gehandeld en een duidelijk beleid bepaald. Voor aanmelding van het spreekuur is het van belang een verwijzing te hebben van uw huisarts.

Wil je meer informatie om je aan te melden voor dit spreekuur neem dan contact op met de praktijk, 053-7676020, info@topvormtwente.nl

Zorgverzekering 2017

 

Beste patiënten,zorgverzekeraars-zorgpremie-470x340

Het volgende bericht is erg lang maar zeker nuttig voor uw zorg, dus graag uw aandacht! Mogelijk heeft u al een en ander gezien bij het programma Zorg.nu bij de Avrotros, zie deze link.

Het tijdstip van het jaar komt er weer aan waarin jullie de nieuwe zorgverzekering voor 2017 kunnen kiezen. Hoeveel duurder is de zorg dit jaar geworden? Wat wordt er nog wel vergoed en hoeveel meer moet er voor betaald worden? Welke zorgverzekeraar is hierin voor u het voordeligst. Dit zijn vragen die u zich af zult vragen.

In het voortraject zijn wij al bezig de contracten te ondertekenen met de zorgverzekeraars, echter weten wij net zo min als u waar het naar toe gaat met de zorg. Toch wordt er van ons al verwacht om al voor 1 november te ondertekenen. Het enige wat wij nu te horen krijgen is welke tarieven wij zullen ontvangen voor één behandeling. En hier is voor onze beroepsgroep veel frustratie ontstaan de afgelopen jaren. Dit zult u in eerste instantie niet hebben gemerkt, maar het zal steeds grotere consequenties hebben voor de kwaliteit van uw zorg. Om deze reden wil ik u een aantal voorbeelden noemen wat er zich afspeelt in fysiotherapieland.

Behandelindexaties: een fysiotherapeut wordt afgerekend op het feit hoe vaak hij een patiënt ziet per indicatie (behandeltraject), dit wordt dan vergeleken met een zogenaamd landelijk gemiddelde. Zitten wij erboven dan komt er een audit, dit betekent dat er gecontroleerd wordt in onze patiëntenadministratie (geanonimiseerd) waarom een fysiotherapeut afwijkt van dit gemiddelde. Op zich goed, want er mag best controle zijn of er niet ten onrechte gedeclareerd wordt! Indien de controle niet gehaald wordt kan een van de consequenties zijn dat de fysiotherapeut zijn contract kwijt raakt met uw zorgverzekeraar, maar wat gaat er dan met u gebeuren? U moet dan naar een andere fysiotherapeut of loopt het risico niet meer alles vergoed te krijgen. Met andere woorden, gaat het nog wel om kwaliteit in de zorg? Het spreekt voor zich dat fysiotherapeuten zullen willen vermijden dat hun contract kan worden beëindigd. Dit werpt wel een ander licht op de behandelindex. Want staat u als patiënt nog wel centraal? Wordt uw behandeling niet te snel afgerond omdat anders de behandelindexaties te hoog zijn.

VGZ spant hiermee de kroon, want voor het jaar 2017 wordt er een contract aangeboden afhankelijk van de behandelindexatie van het jaar ervoor. Een slechte index kan tot een verlaging van 14% van het tarief leiden. De bepaling van de behandelindex van VGZ is erg onduidelijk, voor fysiotherapeuten niet te verifiëren en de score wijzigt telkens waardoor de indruk gewekt wordt dat VGZ de criteria, waar mee wordt afgewogen, achter de schermen aanpast.

Signaleringsmoment: Zorgverzekeraar CZ hanteert dit. Dit betekent dat er een jaaromzet afgesproken wordt met CZ (afhankelijk van de omzet van het jaar ervoor). Komen wij boven deze omzet dan wordt de vergoeding voor elke volgende behandeling gekort met 9%. Ook hetzelfde verhaal als hierboven, waarom zou de fysiotherapeut nog zijn best doen om u goed te behandelen? Want gevolg kan zijn bij een te lange behandeling dat er fors gekort wordt in tarief. Dus wederom wordt er hier niet gekeken naar de kwaliteit binnen de zorg. Daar komt bij dat voor het bepalen van de omzet van het jaar erna bepalend is wat de score was op de behandelindex. Ook hier wordt een fysiotherapeut die behandeld boven het gemiddelde geconfronteerd met een korting op de omzet die hij mag realiseren, waardoor hetzelfde effect zich kan voor doen.

Om u vast voor te bereiden op uw keuze in de zorgverzekering voor 2017 zullen wij u net als elk jaar weer een advies geven, echter wordt het dit jaar wel weer moeilijker. Wij zullen zeer waarschijnlijk geen contract ondertekenen met VGZ. Er is van onze zijde herhaaldelijk contact gezocht ter verduidelijking van de behandelindexaties en hier hebben wij nog steeds geen duidelijk antwoord op gekregen. De deur tot onderhandeling staat nog met ze open, maar het initiatief ligt bij VGZ en niet meer bij ons. Dit heeft te maken met de zeer slechte communicatie, de  onduidelijkheden in de contracten en de consequenties voor ons als praktijk en dus voor u als patiënt. Het niet tekenen van de contracten is niet patiëntvriendelijk maar helaas zijn wij dit wel genoodzaakt!

Met het signaleringsmoment van CZ zijn wij het ook niet eens, maar CZ communiceert wel duidelijk met ons als praktijk en mocht er een reden zijn waarom wij over ons signaleringsmoment komen dan heeft CZ aangeboden hierover in gesprek te gaan. Om deze reden zullen wij daarmee wel het contract met CZ ondertekenen.

U zult zich af vragen waarom doen die fysiotherapeuten hier dan niets tegen? Nou wij mogen dat als individuele praktijken wel doen, maar mogen onderling met andere praktijken hier geen afspraken over maken, dat is verboden en wordt door de ACM bestraft. Wij kunnen dus als beroepsgroep geen blok vormen. En omdat er ook een grote groep collega’s is die contracten uit angst voor de zorgverzekeraars blindelings ondertekenen, is er aan de kant van de verzekeraars weinig noodzaak om hun handelwijze aan te passen.

Wij kunnen u wel vragen om voor ons op te komen, deel daarom dit bericht zoveel mogelijk zodat landelijk bekend wordt wat er met onze beroepsgroep gebeurt.

Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, info@topvormtwente.nl .

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte,

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Topvorm Twente

Hoofdpijn? Meld je aan voor het hoofdpijnspreekuur!

Migraine, spanningshoofdpijn, chronische hoofdpijn. Sommige mensen hebben al jaren hoofdpijn, anderen sinds kort.img_6135 Wij kunnen er iets aan doen!
Er is voldoende evidentie, dat manuele therapie helpt bij cervicogene- en spanningshoofdpijn. Studiedruk, werkstress, uren in dezelfde houding achter de PC, piekeren en een stijve nek. Het zijn oorzaken van hoofdpijn. Deze en ook andere persoonlijke- en omgevingsfactoren kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen en in stand houden van hoofdpijn.

Blijf er niet mee rond lopen. De fysiotherapeut kan u hierbij helpen. Maak een afspraak voor het:

Hoofdpijnspreekuur

Er kan een intake worden gedaan door de manueel therapeut en/of de psychosomatisch fysiotherapeut, zodat alle factoren in kaart
worden gebracht. U krijgt een advies voor verdere behandeling.

Maak een afspraak bij: Topvorm Twente, experts in (sport)fysiotherapie
053-7676020, info@topvormtwente.nl

Rik Schurink, manueel therapeut
Liesbeth van Meurs, psychosomatisch fysiotherapeut

In Topvorm naar een Paralympische droom

Topvorm Twente wenst Johan Reekers heel veel sportief succes bij de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro 2016. Johan Reekers, HandbikeDeze worden gehouden van 7 tot en met 18 September. Johan zal deelnemen aan de wegwedstrijd en de tijdrit bij het Handbiken. Dit wordt voor Johan de 9de Paralympische spelen waar hij ons land zal vertegenwoordigen, wat natuurlijk al een prestatie op zich is. Wij zijn trots als praktijk dat we Johan in zijn ‘ road to Rio’ hebben mogen ondersteunen.

 

Werken aan een Paralympische droom is werken naar Topvorm!!

Afstuderen Elvira te Wierik

Sedentair gedrag, gezondheidsrisico's
Vandaag is Elvira te Wierik afgestudeerd aan de Universiteit Twente met een opdracht voor de praktijk. Haar onderwerp heeft de titel: Het beperken van de gevolgen van sedentair gedrag met fysiotherapie in bedrijven. Sedentair gedrag, “zitten is het nieuwe roken” heeft veel gezondheidsrisico’s tot gevolg. Gemiddeld wordt in het Nederlandse beroepsleven zeven uur per dag zittend doorgebracht. Preventief kan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers worden verbeterd waardoor het ziekteverzuim zal verminderen. Topvorm Twente kan hier preventief en curatief aan bijdragen.

Verbouwing entree sportcentrum Universiteit Twente, praktijk geopend

IMG_5407b

Wegens de verbouwing van de hal en kantine van het sportcentrum zullen we de komende weken enige overlast ondervinden. De praktijk zal de komende weken gewoon geopend zijn. Vanaf 4 juli zal de praktijk bereikbaar zijn via een nieuwe ingang die direct op de wachtkamer uitkomt. De fitness zal via de nooduitgang bereikbaar zijn. Wegens de verbouwing zal de fitness van 4 t/m 17 juli van 08:00-18:00 geopend zijn voor patiënten. In de avonduren graag alleen op afspraak met uw fysiotherapeuten komen trainen in deze periode. Excuses voor het ongemak!