Direct contact 053-7676020|074-7676090

Route en parkeerbeleid

Tijdelijke routing COVID-19 periode

For English see below

Afspraak locatie Sportcentrum Universiteit Twente

 • U heeft een afspraak met uw fysiotherapeut op de locatie Sportcentrum Universiteit Twente. U kunt rondom het Sportcentrum parkeren.
 • Op de parkeerplaats zijn enkele plekken uitsluitend voor patiënten, aangeduid met “vergunning fysiotherapie”. Hier dient u een parkeerschijf te gebruiken
 • Voorlopig is alleen de hoofdingang geopend. De ingang (south entrance) bij de voetbalvelden is gesloten
 • U loopt richting de buitenklimwand
 • Hier kunt u voorlangs, zodat u om het sportcentrum heen loopt
 • Loop door tot u aan de linkerkant een stenen trap ziet
 • De hoofdingang is bovenaan de stenen trap
 • Wilt u ervoor zorgen dat u maximaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig bent, om onnodig wachten te voorkomen
 • Bij uw afspraakbevestiging heeft u een link ontvangen naar de aangepaste huisregels, leest u deze goed door

Afspraak locatie de Gallery

 • U heeft een afspraak met uw fysiotherapeut op de locatie de Gallery. Parkeren kan u op de parkeerplaats aan de Hengelosestraat (google maps: “parkeerplaats The Gallery”)
 • Bij de slagboom kunt u zich melden en aangeven dat u voor de fysiotherapeut komt, u wordt binnengelaten en kunt uw auto hier parkeren
 • Wanneer u via de ingang binnen loopt gaat u de trap aan uw linker zijde omhoog
 • Wij zitten in het eerste kantoor (loket 1.08) aan de linker zijde, net na de receptie
 • U kunt plaatsnemen bij onze banner
 • Wilt u ervoor zorgen dat u maximaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig bent, dit om onnodig wachten te voorkomen
 • Bij uw afspraakbevestiging heeft u een link ontvangen naar de aangepaste huisregels, leest u deze goed door

Afspraak locatie TCT Performance Factory

 • U heeft een afspraak met uw fysiotherapeut op de locatie TCT. U kunt parkeren op het parkeerdek. Dit dek ligt bovenop gebouw Oost. Naast de tweede oprit aan de Hoge Bothofstraat rijdt u via de oprijlaan het dek op. Hier kunt u betaald parkeren. U kunt via het trappenhuis naar de begane grond
 • Zodra u het gebouw (op de begane grond) binnen bent volgt u de borden richting Training Center Twente. Buiten de trainingsruimte staan 2 zwarte stoelen. Hier mag u plaatsnemen, uw therapeut komt u hier ophalen
 • Wilt u ervoor zorgen dat u maximaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig bent, dit om onnodig wachten te voorkomen
 • Bij uw afspraakbevestiging heeft u een link ontvangen naar de aangepaste huisregels, leest u deze goed door
 • Let op: per 15-10-2020 is er een mondkapjesplicht voor locatie TCT en gebouw Oost van de Performance Factory. Houdt u er rekening mee dat u een mondkapje draagt bij binnenkomst
 • Bij uw therapeut kan voor gereduceerd tarief een uitrijkaart gekocht worden, á € 1,50

Afspraak locatie CLUB-LIFE

 • U heeft een afspraak met uw fysiotherapeut op de locatie CLUB-LIFE. Parkeren kan u op de parkeerplaats van CLUB-LIFE. Als u aanrijdt vanaf de Beneluxlaan, steekt u de busbaan over en slaat u linksaf
 • Zodra u CLUB-LIFE binnenkomt, mag u plaatsnemen in de loungeruimte. Uw fysiotherapeut zal u hier komen ophalen
 • Wilt u ervoor zorgen dat u maximaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig bent, dit om onnodig wachten te voorkomen
 • Bij uw afspraakbevestiging heeft u een link ontvangen naar de aangepaste huisregels, leest u deze goed door

Temporary routing during COVID-19 period

Appointment at location Sportscenter University of Twente

 • You have an appointment with your physical therapist at the location Sports Center University of Twente. There are parking spaces around the Sports Center.
 • There are several parking spaces reserved for patients, these are indicated with a sign “vergunning fysiotherapie”. You will need to use a blue parking disc.
 • For the time being, only the main entrance is open. The entrance (south entrance) by the soccer pitches is closed.
 • You walk towards the outdoor climbing wall
 • Go past the climbing wall on your right side, you will go around the Sports Center
 • Continue until you see a stone stairs on your left
 • The main entrance is at the top of the stairs
 • For your appointment we urge you to not be there longer than 5 minutes in advance. This keeps the waiting time down to a minimum
 • In the confirmation email of your appointment, you’ll find a link to our adjusted house rules and hygiene measures. Please read this thoroughly.

Appointment at location The Gallery

 • You have an appointment with your physical therapist at the location The Gallery. There are parking spaces next to Hengelosestraat (google maps: “parkeerplaats The Gallery”)
 • You can use the intercom at the barrier and tell that you are here to see the physical therapist. They will let you in. You can park your car here.
 • As soon as you enter the building, take the stairs to your left up
 • We are located at the first office (loket 1.08) on the left side, after the front desk
 • You will see our banner. You may take a seat here
 • For your appointment we urge you to not be there longer than 5 minutes in advance. This keeps the waiting time down to a minimum
 • In the confirmation email of your appointment, you’ll find a link to our adjusted house rules and hygiene measures. Please read this thoroughly

Appointment at location TCT Performance Factory

 • You have an appointment with your physical therapist at the location TCT. There are parking spaces on top of building East. There is a driveway next to Hoge Bothofstraat which takes you up to the parking deck on building East. This is paid parking. You can take the stairs to the ground floor
 • As soon as you enter the building (on the ground floor) you may follow the sign Training Center Twente. Outside the gym you will see 2 black chairs, You may wait here. Your physical therapist will pick you up here.
 • For your appointment we urge you to not be there longer than 5 minutes in advance. This keeps the waiting time down to a minimum
 • In the confirmation email of your appointment, you’ll find a link to our adjusted house rules and hygiene measures . Please read this thoroughly
 • Pay attention: as of 15-10-2020 wearing a facemask is mandatory for the entire building, including TCT. Please make sure to wear a facemask on entering the building.
 • For visitors of Topvorm Twente there is a reduced fare for parking, 1,50-. Ask your physical therapist

Appointment at location CLUB-LIFE

 • You have an appointment with your physical therapist at the location CLUB-LIFE. There are parking spaces in front of the building. When you approach CLUB-LIFE from the Beneluxlaan, cross the buslane and turn left
 • As soon as you enter CLUB-LIFE, you may take a seat in the lounge. Your physical therapist will pick you up there
 • For your appointment we urge you to not be there longer than 5 minutes in advance. This keeps the waiting time down to a minimum
 • In the confirmation email of your appointment, you’ll find a link to our adjusted house rules and hygiene measures . Please read this thoroughly